Stats

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Οι σπουδές στην Αμερική

Τo να σπουδάσει ένας Ελληνας σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Κυρίως για λόγους οικονομικούς, καθώς τα δίδακτρα είναι αρκετά υψηλά και ιδιαίτερα στα πολύ φημισμένα ΑΕΙ, αλλά και λόγω απόστασης από τη χώρα μας.


Τo να σπουδάσει ένας Ελληνας σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Κυρίως για λόγους οικονομικούς, καθώς τα δίδακτρα είναι αρκετά υψηλά και ιδιαίτερα στα πολύ φημισμένα ΑΕΙ, αλλά και λόγω απόστασης από τη χώρα μας. Συνεπώς για να βρεθεί ένας νέος σε τέτοιο πανεπιστήμιο θα πρέπει να κάνει η οικογένειά του τεράστιες θυσίες ή να καταφέρει βέβαια να εξασφαλίσει μια υποτροφία. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η απόκτηση ενός πτυχίου από αμερικανικό ΑΕΙ είναι ένα σίγουρο διαβατήριο για την αγορά εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ιδρύματα κύρους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Πάρα πολλοί Ελληνες που σπούδασαν στις ΗΠΑ παρέμειναν και στη χώρα αυτή, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα και πάντα με αξιοκρατικά κριτήρια να εργαστούν και να ζήσουν εκεί. Φυσικά δεν υπάρχει ούτε ένας νέος άνθρωπος με όνειρα και υψηλούς στόχους που δεν θα ήθελε να βρεθεί μέσα στις αίθουσες του Χάρβαρντ, του Στάνφορντ ή του ΜΙΤ, αλλά οι τυχεροί είναι λίγοι. Ομως υπάρχουν και μερικές ακόμη χιλιάδες (σχεδόν 3.500) Ιδρύματα τα οποία είναι εξίσου καλά και με λογικά δίδακτρα. Σήμερα το «Παιδεία» παρουσιάζει ορισμένα από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια και μαζί όλες τις σχετικές πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου να σπουδάσετε στις ΗΠΑ, από το περιεχόμενο σπουδών κάθε Ιδρύματος έως τα δίδακτρα, τα έξοδα διαμονής αλλά και την προετοιμασία για τις απαραίτητες αιτήσεις προκειμένου να γίνετε δεκτοί.
Η περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου είναι κάθε χρόνο το όριο που τα αμερικανικά Ιδρύματα ορίζουν για να λάβουν πλήρεις τις αιτήσεις. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει από τώρα να σαρώσουν τις ηλεκτρονικές σελίδες των πανεπιστημίων για να συγκεντρώσουν τις δέουσες πληροφορίες πριν υποβάλουν αιτήσεις. Μετά την οριστικοποίηση των επιλογών η καλύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία για να αρχίσει η ακαδημαϊκή περιπέτεια στις ΗΠΑ είναι η επίσκεψη στην πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα, προκειμένου να τακτοποιηθούν τα τυπικά, τα οποία είναι πολλά και απαιτούν πολύ χρόνο έως ότου κάποιος ολοκληρώσει τα απαραίτητα.
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Ιδρύματα κύρους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
ΚΟΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: Στις ΗΠA υπάρχουν περίπου 3.500 δημόσια και ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια, που δεν στηρίζονται κυρίως στα κρατικά ταμεία. Τα κολέγια τείνουν να είναι μικρότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν μόνο πτυχιακούς τίτλους σπουδών (συνήθως διετούς φοίτησης). Τα πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ινστιτούτα/Πολυτεχνεία προσφέρουν το πλήρες φάσμα των ακαδημαϊκών τίτλων σε 4 χρόνια: Πτυχίο (Μπάτσελορ), Μεταπτυχιακό (Μάστερ) και Διδακτορικό (Ρhd).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ: Τη μεγάλη φήμη για το επίπεδο σπουδών τους κατέχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα οποία βέβαια έχουν και ακριβότερα δίδακτρα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα δημόσια δεν εντάσσονται στα κορυφαία.
Ιδρύματα κύρους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Αρα η επιλογή πρέπει να γίνεται ανάλογα με την επιστήμη επιθυμίας και τη φήμη που έχει το κάθε Ιδρυμα στον συγκεκριμένο τομέα. Τα κρατικά πανεπιστήμια, πολλά από τα οποία κρατούν στον τίτλο τους τον όρο «State University» ή περιλαμβάνουν κάποια λέξη ενδεικτική της γεωγραφικής τους θέσης (Εastern, Νorthwestern κ.λπ.), τείνουν να είναι πολυπληθέστερα των ιδιωτικών.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ: Ο βασικός πτυχιακός τίτλος είναι το Βachelor's Degree, αντίστοιχο του δικού μας Πτυχίου. Τα μαθήματα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις γενικούς τύπους: Core Courses: Υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Μajor Courses: Το κύριο αντικείμενο σπουδών. Μinor Courses: Το δευτερεύον αντικείμενο σπουδών επιλογής του φοιτητή. Εlective Courses: Επιλογές μαθημάτων από κάθε τμήμα του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές τελειώνουν τις σπουδές τους όταν συγκεντρώσουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων (credits), οι οποίες μπορεί να είναι από 130 έως 180, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. Κάθε μάθημα μπορεί να παρέχει διαφορετικά credits.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εισαγωγή σε προπτυχιακό πρόγραμμα τα απολύτως αναγκαία είναι: 1. Απολυτήριο Λυκείου. Το απολυτήριο Λυκείου είναι η βασική τυπική προϋπόθεση. Ενας καλός βαθμός βοηθά όσο και άλλες δεξιότητες (μουσική, αθλητισμός κ.λπ.). 2. SΑΤ. Οσο πιο δυνατό είναι το πανεπιστήμιο επιλογής τόσο πιθανότερο να ζητηθούν εξετάσεις στο Scholastic Αptitude Τest.
Το SΑΤ Ι μετρά τη γλωσσική επάρκεια και τις ικανότητες του φοιτητή στα Μαθηματικά. Το SΑΤ ΙΙ μετρά το επίπεδο γνώσης του σπουδαστή σε συγκεκριμένα μαθήματα. Το τεστ προσφέρεται έξι φορές τον χρόνο.
Πληροφορίες στο www.collegeboard.org. 3. ΤΟΕFL. Το Τest Οf Εnglish as Foreign Language εξετάζει τις γνώσεις του υποψηφίου στα γενικά Αγγλικά και όχι σε κάποια ειδικευμένη ορολογία.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Για την εισαγωγή σε κάποιο μεταπτυχιακό αναγκαία είναι:
1. Πτυχίο ΑΕΙ - Personal Statement. Μερικά πανεπιστήμια ζητούν ως προαπαιτούμενο βαθμό πτυχίου 3,5 - 4,0, που για τα ελληνικά πανεπιστήμια μεταφράζεται σε βαθμό από 8,75 έως 10!
Αυτό που μετράει περισσότερο, όμως, είναι να πειστεί το πανεπιστήμιο για την ικανότητα του υποψηφίου να επιτύχει αποτελέσματα στην ενδεχόμενη έρευνα που θα αναλάβει. Αν στην αίτηση φανεί κάτι τέτοιο, μέσω και του Personal Statement, που πρέπει να διατρανώνει πειστικά τη σφοδρή επιθυμία του αιτούντος να κάνει αυτό που ζητά, αυτό θα είναι και το σημαντικότερο πλεονέκτημά του.
2. Αριστη γνώση της Αγγλικής. Η κυριότερη εξέταση που απαιτείται από όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι αυτή του ΤΟΕFL. Ακόμη ένα τεστ που μπορεί να ζητηθεί είναι το ΤSΕ (Τest of Spoken Εnglish), που εξετάζει την επάρκεια στην ομιλίας της Αγγλικής.
3. Καλές επιδόσεις σε συγκεκριμένες εξετάσεις. Ενα πολύ συνηθισμένο τεστ για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς είναι το GRΕ (Graduate Record Εxamination). Ζητείται συνηθέστερα ως προαπαιτούμενο για σπουδές σε θετικά γνωστικά αντικείμενα. Υπάρχουν δύο τύποι GRΕ Τest: Το General Τest (γενικό τεστ) του GRΕ μετρά τη γλωσσική (verbal), την υπολογιστική/μαθηματική (quantitative) και τη λογική/αναλυτική (analytical) ικανότητα του υποψηφίου. Τα Subject Τests (τεστ σε επιμέρους γνωστικά πεδία) εξετάζουν και αποτιμούν την ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών σε Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία, Αγγλική Λογοτεχνία, Βιολογία, Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική Πληροφορική και Ψυχολογία. 4. GMAT:Από υποψηφίους για μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων τα αμερικανικά πανεπιστήμια ζητούν το πτυχίο GΜΑΤ (Graduate Μanagement Αdmissions Τest). Περισσότερες πληροφορίες στο www.gmat.org
AΞIA ΣΠOYΔΩN - ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Το κόστος φοίτησης στη χώρα των μεγάλων ευκαιριών
Αν ένας νέος έχει όνειρό του να σπουδάσει στις ΗΠΑ μπορεί να το καταφέρει έστω με πολύ κόπο και προσπάθεια. Ενας τρόπος είναι να εργάζεται ταυτόχρονα με τις σπουδές και να διαλέξει ένα πανεπιστήμιο που να μην έχει πολύ ακριβά δίδακτρα. Στο κάτω κάτω πρόκειται για μια εμπειρία ζωής πολύτιμη, καθώς η ευελιξία στις σπουδές αλλά και ο τρόπος ζωής σε τίποτα δεν μοιάζει με τη χώρα μας. Η ζωή δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, όσον αφορά τα καθημερινά δηλαδή, τροφή, διασκέδαση, ντύσιμο, αγορά βιβλίων, πάντα βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνεις «χλιδάτες» επιλογές.
Οι θυσίες όμως θα ανταμειφθούν γιατί στο τέλος θα πάρει ένα αξιόλογο πτυχίο και θα έχει την επιλογή να μείνει εκεί να εργαστεί, να επιστρέψει στην Ελλάδα με ένα γερό χαρτί στα χέρια του ή να αναζητήσει την τύχη του οπουδήποτε στον κόσμο. Τελικά δηλαδή αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή θέληση και ένα όνειρο, που μπορεί να φαντάζει άπιαστο να πραγματοποιηθεί, αλλά δεν είναι.
Aπό 9.000 έως 40.000 δολάρια
Οσον αφορά τα δίδακτρα υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Μπορεί να ξεκινήσουν από από 9.000 δολάρια τον χρόνο και να ξεπερνούν ακόμη και τα 40.000. Οι διαφορές έχουν πρωτίστως σχέση με τον «τύπο» των Ιδρυμάτων. Αν δηλαδή είναι πολιτειακά και συνεπώς δημόσιου χαρακτήρα ή όχι, δηλαδή κυρίως ιδιωτικού χαρακτήρα. Ισότιμος παράγοντας διαμόρφωσης της τιμής των διδάκτρων είναι φυσικά και ο εσωτερικός ανταγωνισμός.
Σε κάθε περίπτωση όταν θα ξεκινήσετε την έρευνά σας για τις σπουδές στις ΗΠΑ, με αφετηρία τον σημερινό οδηγό του «Εθνους - Παιδεία», καλό θα ήταν να ενημερωθείτε πόσο ακριβή ή φτηνή είναι η πόλη στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήμιο, τι μπορεί να προσφέρει το Ιδρυμα εκτός από τις σπουδές (π.χ. επιδότηση ενοικίου ή χαμηλές τιμές σε εστίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.ά.).
Αν λοιπόν το θέλετε πολύ μπορείτε να τα καταφέρετε και να βρεθείτε στη χώρα των μεγάλων ευκαιριών.
πηγή: Έθνος

5 σχόλια:

 1. Εδώ και 60 χρόνια από τότε που σταμάτησαν τους πολέμους οι άρρωστοι αρχηγοί κάποιον κρατών και οι οποίοι δολοφόνησαν εκατομμύρια αθώους ανθρώπους , έχουμε επιτέλους την ελευθερία μας, όπως την έχει και η Αμερική και στην οποία οι νέοι μπορούν να κάνουν τις σπουδές τους στα μεγάλα και τρανά Πανεπιστήμιά τους με τα υψηλά δίδακτρά τους μια και όπως λένε σε αυτά διδάσκουν μεγάλης αξίας Μαθηματικοί . Κύριε Φιλιππίδη ερωτώ;

  Μήπως κατά λάθος στην Αμερική κάποιος Πανεπιστημιακός Μαθηματικός τριχοτόμησε τυχαίες γωνίες; Δεν το νομίζω . Άλυτο πρόβλημα .

  Στα τελευταία 9 χρόνια έχω τσα 10 βιβλία μου 1000 τυχαίες τριχοτομήσεις οπότε έχω και 1000 ισοσκελή τραπέζια εγγεγραμμένα στον κύκλο και τα οποία έχουν τη μικρή ή τη μεγάλη βάση ίση με τις 2 μη παράλληλες πλευρές των.

  Ένα παράδειγμα . Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο την αρχή των αξόνων ακτίνα ρ=4250 και 4 σημεία του Ε=(-1496,-3978) , Ζ=(1496,-3978) , Μ=(-3400,2550) , Ν=(3400,2550) . Με χαρτί και μολύβι βρίσκω ΕΜ=ΜΝ=ΝΖ=6800 και τότε σε ίσες χορδές έχω και ίσα τόξα .

  Τις τριχοτομήσεις μου τις κάνω με τις 2 υπερβολές (άγνωστες) και τους 4 κλάδους των τους κατασκευάζω με διαβήτη και αβαθμολόγητο χάρακα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τι ειναι αυτα που λες?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. πρέπει να το διάβασα πολλές φορές το σχόλιο προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρω κάποιου είδους λογική για να ακολουθήσω..

  στο θέμα του άρθρου τώρα, όντας πρόσφατος πτυχιούχος ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό λίγο κάτω από το άριστα και κάνοντας έρευνα για το μεταπτυχιακό που θέλω να κάνω, οδηγήθηκα σε αυτό το άρθρο, το οποίο αναπτέρωσε τις ελπίδες μου στο να βρω ένα οικονομικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις ΗΠΑ. Λανθασμένα όμως, γιατί αφού το έψαξα παραπάνω κατάλαβα πως ακόμα και στα State University τα δίδακτρα είναι πολύ υψηλά για τους out of the state (και ακόμα υψηλότερα για international students). Για να ακριβολογώ είναι ακριβά μάλλον για τους έλληνες μόνο, έπειτα από την συνεχιζόμενη φτωχοποίηση που υφίσταται ο τόπος. Διότι όταν στις ΗΠΑ και σε μεγάλο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου υπάρχει graduate salary κοντά στις 50.000$ είναι λογικό να έχουν δίδακτρα στις 30-40 χιλιάδες $ και να τα αποκαλούν και φθηνά. Στην Ελλάδα όμως $ 40k μπορεί να είναι η περιουσία από δουλειά δεκαετιών.

  Για να κλείσω, κατέληξα πως αν σε απασχολεί το θέμα των χρημάτων και έχεις ένα συγκεκριμένο budget, είναι να καλύτερα να επιλέξεις ΕΕ από κάπου αλλού. Και αυτό γιατί όταν στις ΗΠΑ θεωρείσαι international student με αποτέλεσμα πολύ ψηλά δίδακτρα ακόμα και σε πιο δεύτερα πανεπιστήμια (π.χ. Portland State University), στην Ευρώπη επωφελείσαι από την ευρωπαϊκή ιδιότητα και υπάρχουν πολύ αξιόλογα ιδρύματα σε Σκανδιναβία & Γερμανία με μηδαμινά δίδακτρα. Με πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής και με ποιότητα εννοώ και την δυνατότητα απορρόφησης στην τοπική αγορά εργασίας που πιστεύω πως είναι και ο βασικός στόχος οποιουδήποτε ψάχνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, ειδάλλως η απόσβεση στην Ελλάδα θα πάρει πολλά χρόνια.

  Αν μου διαφεύγει κάτι σχετικά με το πραγματικό κόστος των σπουδων στις ΗΠΑ, θα ήθελα πολύ να το ακούσω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχετε απολυτο δικιο, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.

   Διαγραφή