Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Με ποια κριτήρια το υπουργείο Παιδείας επιλέγει τα πρόσωπα που με τις επιλογές τους κρίνουν την τύχη των υποψηφίων;

 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι οι εξής:
Από το υπουργείο Παιδείας καλούνται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων, εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων: ΠΕ02 Φιλολόγους (χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα), ΠΕ03 Μαθηματικούς, ΠΕ04 (Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους), ΠΕ09 Οικονομολόγους, ΠΕ12 Ηλεκτρολόγους, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Δ΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄).
Κατά την επιλογή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
α) Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μετέχουν στην Κ.Ε.Ε. ως μέλη, να έχουν διδάξει το μάθημα της ειδικότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος .
β) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Κ.Ε.Ε σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια “ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ” ή “ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ” μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.
γ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για την ΓΕΕ συμπληρώνουν και υπογράφουν συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.
Οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες και τις αποστείλουν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας , αναφέροντας την τάξη και το μάθημα που διδάσκουν οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό).


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου