Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Νέο σύστημα Πανελλαδικών

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πρώτα συμπεράσματα για Μαθηματικούς και όχι μόνο:

1. Τα Μαθηματικά παραμένουν στο Πολυτεχνείο και στις Σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής. 

2. Τα Μαθηματικά είναι εκτός της Ιατρικής καθώς συνεχίζεται η ανοησία της δημιουργίας ενός κλειστού πεδίου που θα ανταγωνίζονται κατά κανόνα οι άριστοι. Δύσκολα υποψήφιος Ιατρικών σχολών θα επιλέξει Μαθηματικά.

3.  Έρχονται ερωτήσεις κλειστού τύπου και τράπεζα θεμάτων.

4. Ας ετοιμαστούν οι συνάδελφοι για τις εργασίες που θα τους ζητούν να γράψουν οι μαθητές τους. Το φαινόμενο αυτό το βλέπαμε από φοιτητές αλλά τώρα θα έρχονται και μαθητές να ζητούν έτοιμες εργασίες. 

5. Μειώνονται σε 3 τα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. 

6. Ενοποίηση Χημείας-Βιολογίας σε ένα μάθημα?

Το υπουργείο Παιδείας, θα καταθέσει σύντομα σε διαβούλευση  το Σχέδιο Νόμου για τις αλλαγές στο Λύκειο  και του νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση την πρόταση του ΙΕΠ.
Ειδικότερα τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου έχουν ως  εξής:
1. Σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Επί δεκαετίες η υποχρεωτική εκπαίδευση έχει καθηλωθεί με όριο το 15ο έτος. Επεκτείνουμε την υποχρεωτική εκπαίδευση έως το 18ο έτος για τη γενιά που ξεκινά το σχολικό έτος 2017-8 την Α΄ Λυκείου.
2. Εγκαθίδρυση «πολυκλαδικότητας», δυνάμει ενιαία αντιμετώπιση του Λυκείου
Προς το παρόν διατηρούνται οι διακριτές δομές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αλλά καθιερώνεται η μεταξύ τους επικοινωνία, δηλαδή ο «αλληλο-δανεισμός» μαθημάτων (δια ζώσης στην περίπτωση που τα δύο σχολεία συστεγάζονται, διαφορετικά εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής πλατφόρμας).
3. Τάξεις γενικής παιδείας οι Α΄ και Β΄ λυκείου, τάξη προπαρασκευής η Γ΄ λυκείου.
Η Α΄ τάξη του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ, αποτελεί συνέχεια του γυμνασίου, δηλαδή σχεδόν όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά για όλους/ες.
Η Β΄ τάξη είναι μια μεταβατική τάξη, προβλέπονται περισσότερα μαθήματα επιλογής, ώστε οι μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους (στο ΓΕΛ με τη μορφή επιλογών εμβάθυνσης, στο ΕΠΑΛ με τη μορφή μαθημάτων τομέα).
Στη Γ΄ τάξη, που είναι τάξη προπαρασκευαστική είτε για τα ΑΕΙ είτε για την επαγγελματική ζωή μετά το λύκειο, δίνεται έμφαση στα ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών, που διαμορφώνουν το προσωπικό τους ωρολόγιο πρόγραμμα, με λίγες διδακτικές ώρες αφιερωμένες στα κοινά για όλους μαθήματα.
4. Β΄ και Γ΄ ΓΕΛ: Λιγότερα μαθήματα, πολλές ώρες το καθένα
Επιδιώκεται αύξηση των ωρών ανά μάθημα και μείωση των μαθημάτων. Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα.
Με αυτό το σύστημα επιτυγχάνονται τα εξής:
α) τα «ειδικά» μαθήματα (σχέδιο, μουσική, ξένες γλώσσες) διδάσκονται στο σχολείο, δεν επαφίενται σε εξωσχολική προετοιμασία,
β) όλα τα εξάωρα μαθήματα που παρακολουθούν οι μαθητές/τριες είναι μαθήματα που μετράνε στον βαθμό πρόσβασης στα ΑΕΙ, (άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο), οπότε θεραπεύεται η παθογένεια της αδιαφορίας που παρατηρείται σήμερα στα μαθήματα που δεν παίζουν ρόλο στην εισαγωγή,
γ) επειδή αφιερώνονται 6 ώρες στα 4 μαθήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση, μειώνεται η ανάγκη εξωσχολικής υποστήριξης.
Αν κάποιος μαθητής/τρια δεν προτίθεται να συνεχίσει σπουδές στην τριτοβάθμια, επιλέγει μαθήματα που δίνουν εφόδια για την επαγγελματική ζωή του/της (ξένες γλώσσες, πληροφορική, πρακτική λογιστική, κ.ά.).
Στη Β΄ ΓΕΛ
στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας)
στο προτεινόμενο 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας).
Στη Γ΄ ΓΕΛ
στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες)
στο προτεινόμενο υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής σε 29 ώρες)
5. Το απολυτήριο βασισμένο κυρίως σε ενδοσχολικές και λιγότερο σε διασχολικές διαδικασίες
Το απολυτήριο της Γ΄ λυκείου προκύπτει:
Α. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς των δύο τετραμήνων. Οι βαθμοί των τετραμήνων λαμβάνουν υπόψη τη συνολική συμμετοχή στην τάξη, καθώς και από:
- το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου το οποίο διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα),
- μια εκτενή εργασία που πραγματοποιείται για κάθε μάθημα εντός του σχολείου υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του/της εκπαιδευτικού του μαθήματος, που κατατίθεται σε ειδική πλατφόρμα όπου ελέγχεται για την περίπτωση αντιγραφής και που βαθμολογείται ανώνυμα από αξιολογητές ειδικού μητρώου.
Β. Σε ένα ποσοστό από τους βαθμούς κεντρικά οργανωμένων εξετάσεων στις οποίες τα γραπτά διορθώνονται ανώνυμα.
Το διαγώνισμα τετραμήνου και η εκτενής εργασία, που αξιολογούνται ανώνυμα, μειώνουν τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους. Μαζί με τη συμμετοχή στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις συμβάλλουν στο κύρος του απολυτηρίου και στην αξιοπιστία του. Έτσι, ενώ το Απολυτήριο αποτυπώνει κυρίως ενδοσχολικές διαδικασίες, υπόκειται και σε κάποιες εξωτερικές «αντικειμενικές» διαδικασίες που διασφαλίζουν την εγκυρότητά του.
6. Ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια
Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσματα του Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστό μόνο αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε. Αυτή η ευκαιρία για βελτίωση είναι ένα πολύ σημαντικό «μπόνους» για τους μαθητές και ταυτόχρονα «αποδραματοποιεί» τις τελικές εξετάσεις.
Ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει από κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις και από τον βαθμό του απολυτηρίου.
Την πρώτη χρονιά εφαρμογής η συμμετοχή του απολυτηρίου στον βαθμό πρόσβασης θα είναι περιορισμένη (μέγιστο 20%) και σταδιακά θα αυξάνεται, καθώς θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στην ενδοσχολική αξιολόγηση.
Με το νέο σύστημα, που δεν περιορίζεται στην επίδοση σε τρίωρες πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συμπεριλαμβάνει και την αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ΄ τάξη Λυκείου, η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσδένεται ισχυρότερα στην εντός του σχολείου εκπαιδευτική πράξη.
Οι κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις του Ιουνίου αφορούν τρία μαθήματα. Πλην της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που είναι μάθημα κοινό για όλους, τα υπόλοιπα δυο είναι μαθήματα εμβάθυνσης που επιλέγει κάθε μαθητής/τρια. Εφόσον επιδιώκει την εισαγωγή του/της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγει ζεύγος μαθημάτων που δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης
•    είτε επιλέγει μάθημα που συνδυάζεται με κάποιο μάθημα του αρχικού ζεύγους δημιουργώντας νέο ζεύγος, που δίνει πρόσβαση και σε άλλο επιστημονικό πεδίο,
•    είτε επιλέγει μάθημα που προαπαιτείται για συγκεκριμένα τμήματα (σε συνδυασμό με το ζεύγος που επέλεξε), δηλ. σχέδιο, ξένες γλώσσες, μουσική,
•    είτε απλώς επιλέγει ένα μάθημα που τον ενδιαφέρει.
7. Αλλαγές περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης
Οι αλλαγές στη δομή θα συνοδευτούν με περαιτέρω αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων (διεπιστημονική προσέγγιση, συσχέτιση με την πραγματικότητα…) και στις πρακτικές διδασκαλίας και αξιολόγησης. Παράλληλα, θα μεταβληθεί και ο τρόπος αξιολόγησης, ώστε να μην αξιολογείται η ικανότητα απομνημόνευσης αλλά η ικανότητα αναπλαισίωσης της γνώσης σε νέο, άγνωστο περιβάλλον.
Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
8. Στόχος ο δημοκρατικός, ενεργός, σκεπτόμενος, δημιουργικός πολίτης: Δημιουργικές δραστηριότητες και μαθητικές κοινότητες

Παρά τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της Γ΄ λυκείου η τάξη αυτή υπηρετεί και τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται και με την ανανέωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων που εμπεδώνουν τις αρχές της δημοκρατίας και με την εισαγωγή του δίωρου των συλλογικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (δράσεις αλληλεγγύης, οικολογικές, καλλιτεχνικές…) στον σχεδιασμό των οποίων θα παίζουν σημαντικό ρόλο οι μαθητικές κοινότητες.
https://www.esos.gr/arthra/52375/deite-neo-systima-prosvasis-sta-aei-kai-tis-allages-sto-lykeio

Τί συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση Τσίπρα- Γαβρόγλου- Στο δρόμο για την Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας για το νέο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Η μεταρρύθμιση των πανελλαδικών εξετάσεων με τελικό στόχο την κατάργησή τους απασχόλησε τη συνάντηση Τσίπρα-Γαβρόγλου.

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για την αντικατάσταση των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, αντί για Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι μαθητές θα αντιμετωπίζουν ένα εξεταστικό σύστημα δύο κατευθύνσεων. Όπως αναφέρουν Τα Νέα, θα υπάρχουν οι Ανθρωπιστικές και οι Θετικές Σπουδές, με ευκολότερα μαθήματα αλλά με μεγαλύτερο εύρος ύλης. Στην Γ' Λυκείου θα διεξάγονται εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για δύο μόνο μαθήματα, την Έκθεση και τα Μαθηματικά, ενώ ο συνυπολογισμός τους με τον μέσο όρο των ενδοσχολικών εξετάσεων θα οδηγεί στην έκδοση Εθνικού Απολυτηρίου. Από εκεί και πέρα, ο κάθε νέος θα δίνει επιπλέον εξετάσεις σε τρία μαθήματα βαρύτητας για την εισαγωγή στο τμήμα ΑΕΙ-ΤΕΙ που επιθυμεί.

Στο δεύτερο σενάριο, όπως αναφέρουν Τα Νέα, οι μαθητές θα εξετάζονται πανελλαδικά στο δεύτερο τετράμηνο της Γ' Λυκείου σε τέσσερα μαθήματα βαρύτητας, των οποίων οι βαθμοί σε συνυπολογισμό, με μικρότερο ποσοστό, των υπόλοιπων μαθημάτων και των βαθμών του α' τετραμήνου, θα οδηγούν στην εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το σενάριο αυτό, που έχει προταθεί να εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2019-2020, και προϋποθέτει την μείωση των μονόωρων μαθημάτων στο Λύκειο και γενικότερα, λιγότερα μαθήματα, που θα διδάσκονται περισσότερες ώρες.
http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=80740

Νομοσχέδιο που θα καταργεί τις πανελλήνιες εξετάσεις εντός τριετίας αναμένεται να φέρει η κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Βουλή, ενώ για το θέμα θα συναντηθούν - εκτός απροόπτου - σήμερα ο πρωθυπουργός με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.
«Οι μαθητές που θα μπουν φέτος στην Α΄ Λυκείου δεν θα δώσουν πανελλήνιες», φέρεται να είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια από τις πολλές συσκέψεις που είχε το πρωί, χθες, με υπουργούς και στενούς του συνεργάτες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και που αποκαλύπτει σήμερα το real.gr οι πανελλήνιες εξετάσεις θα αντικατασταθούν από ένα «ελληνικό μπακαλορεά», που, μεταξύ άλλων:

- Στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι μαθητές θα εξετάζονται σε έξι μαθήματα, τα τέσσερα εκ των οποίων - σύμφωνα πάντα με τον αρχικό σχεδιασμό - θα είναι υποχρεωτικά και τα δύο επιλογής. Μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων αναμένεται να είναι η γλώσσα, η ιστορία και τα μαθηματικά.
- Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ο βαθμός θα προέρχεται, σύμφωνα με τις εισηγήσεις, κατά 80% από γραπτές εξετάσεις και το 20% από τις προφορικές.
- Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνονται κάθε Φεβρουάριο και Μάιο ή Ιούνιο στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Συνολικά, δηλαδή, οι μαθητές θα δίνουν γραπτές εξετάσεις τέσσερις φορές.
- Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο και η βαθμολόγηση των γραπτών θα γίνεται από εκπαιδευτικούς άλλης περιφέρειας.
- Τις πρώτες χρονιές, οι μαθητές θα μπορεί να υπολογίζουν ή όχι τη βαθμολογία της Β΄ Λυκείου αναλόγως εάν είναι ευνοϊκή για αυτούς ή όχι.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σήμερα και αύριο συσκέψεις με κορυφαίους υπουργούς και στενούς του συνεργάτες για την προετοιμασία ενόψει της ΔΕΘ και την επίσκεψη Μακρόν, στην Αθήνα, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου.
http://www.enikos.gr/politics/532127/tsipras-oi-mathites-pou-tha-boun-fetos-stin-a-lykeiou-den-tha-dos
Για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, καθώς και για τη νέα σχολική χρονιά ενημέρωσε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατά τη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.
 Ο υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Γαβρόγλου είπε στον πρωθυπουργό  ότι από φέτος όλα τα ολιγοθέσια σχολεία (814 τον αριθμό) θα είναι ολοήμερα.
Στη συνάντηση υπήρξε αναλυτική συζήτηση για τη νέα δομή του Λυκείου, ιδιαίτερα των δύο τελευταίων τάξεων.
Το νέο σύστημα πρόσβασης στα Πανεπιστήμια θα προκύπτει αυτομάτως από τη νέα δομή του Λυκείου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σχέδιο “Γαβρόγλου” για το Νέο Λύκειο που οριστικοποιείται μέχρι τέλους του μήνα, είναι τροποποιημένο σε σχέση με την εισήγηση του ΙΕΠ που δημοσιοποίησε πρόσφατα ο πρόεδρός του Γεράσιμος Κουζέλης.
Στο Σχέδιο “Γραβρόγλου” απαλείφεται η λέξη Πανελλαδικές Εξετάσεις και αντικαθίσταται με εξετάσεις Περιφερειακές ή άλλου τύπου στη Γ Λυκείου σε συγκεκριμένα μαθήματα.
Η εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ,θα γίνεται με το Γενικό Μέσο Ορο βαθμολογίας που θα προκύπτει κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις Εξετάσεις και κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό από το βαθμό του Απολυτηρίου.Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η αναλογία των ποσοστών απολυτηρίου και εξετάσεων.
Στόχος είναι   οι εξετάσεις περιφερειακού ή άλλου τύπου να καταργηθούν στην επόμενη πενταετία και οι οι υποψήφιοι να εισάγονται με τον βαθμό του Απολυτηρίου.
Οταν καταργηθούν αυτές οι εξετάσεις   το  πρώτο έτος στα ΑΕΙ θα είναι έτος προπαρασκευαστικό. Δηλαδή θα προσανατολίζει τους φοιτητές ποια ειδικότητα επιθυμούν να σπουδάσουν.
Ηδη ο υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει:

 1.     Μπορούν τις διορθώσεις των γραπτών των μαθητών να μη τις κάνουν οι καθηγητές του ίδιου σχολείου αλλά οι καθηγητές που είναι στο παραδίπλα σχολείο.
 2.     Στην αρχή για μια τριετία θα υπάρχει ένα μεικτό σύστημα: Ένα ποσοστό το απολυτήριο   ένα τα πανελλαδικών εξατεζόμενα μαθήματα.
 3.  Το πρώτο έτος στα ΑΕΙ να είναι έτους που θα προσανατολίζει τους φοιτητές που θέλουν να πάνε.
 4. Σήμερα μπαίνει στο Φυσικό τμήμα και δεν μπορείς να κάνεις μετεγγραφή στο Μαθηματικό, δε σας  λέω στη Φιλοσοφία.
 5. Πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρήσουμε το αδιάβλητο
 6. Όταν λέμε εάν η ελληνική κοινωνία θέλει Λύκειο σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να δεχθεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα παίξουν ένα ρόλο με την αυστηρότητα που πρέπει  να έχουν οι εκπαιδευτικοί.
Το αργότερο μέχρι  το τέλος του μήνα το επιτελείο του υπουργού Παιδείας θα έχει οριστικοποιήσει το οριστικό Σχέδιο.
Εως τότε εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου είναι να μη γίνει καμία σχετική  ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας.
Η πρόταση του ΙΕΠ
Ηδη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατέθεσε την εισήγησή του προς τον υπουργό Παιδείας .
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, αλλά από το σχολικό έτος 2019-20, μεταφέρονται στο δεύτερο τετράμηνο της Γ Λυκείου. Με αυτούς τους βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων και με τον συνυπολογισμό σε μικρό ποσοστό του πρώτου τετραμήνου (προφορικά και ενδοσχολικές εξετάσεις) οι οι υποψήφιοι θα εισάγονται στα ΑΕΙ.
Αυτός είναι ο βασικός κορμός της πρότασης του ΙΕΠ για το νέο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ  το οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα  συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γεράσιμος Κουζέλης.
https://www.esos.gr/arthra/52279/o-ypoyrgos-enimerose-ton-prothypoyrgo-gia-neo-systima-eisagogis-sta-aei-kai-ti-nea

 

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν καταργούνται, αλλά από το σχολικό έτος 2019-20, μεταφέρονται στο δεύτερο τετράμηνο της Γ Λυκείου. Με αυτούς τους βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων και με τον συνυπολογισμό σε μικρό ποσοστό του πρώτου τετραμήνου (προφορικά και ενδοσχολικές εξετάσεις) οι οι υποψήφιοι θα εισάγονται στα ΑΕΙ.

Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι μαθητές της Γ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα

Αυτός είναι ο βασικός κορμός του νέου συστήματος πρόσβασης στα ΑΕΙ,που ο υπουργός Παιδείας Κ, Γαβρόγλου -εκτός απροόπτου θα ανακοινώσει την άλλη εβδομάδα- τον οποίο ανακοίνωσε σε σημερινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γεράσιμος Κουζέλης.

Σε ερώτηση του esos πως θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο εάν στο βαθμό του Απολυτηρίου με τον οποίο οι υποψήφιοι θα εισάγονται στα ΑΕΙ θα συνυπολογίζεται και ο προφορικός βαθμός με τις ενδοσχολικές εξετάσεις του Α τετραμήνου ο πρόεδρος του ΙΕΠ απάντησε ότι θα συνυπολογίζεται σε πολύ μικρό ποσοστό.
Για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι μαθητές της Γ Λυκείου θα πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Για την Α Λυκείου ο πρόεδρος του ΙΕΠ είπε ότι  δεν θα αλλάξει το νέο σχολικό έτος το ωρολόγιο Πρόγραμμα, ούτε τα Προγράμματα Σπουδών. Ωστόσο, όπως είπε, θα μειωθεί ο εξεταστικός φόρτος των μαθητών . Θα αντικατασταθούν οι εξετάσεις, όπου είναι δυνατόν με τη συγγραφή εργασιών
Οι μαθητές δημιουργούν το “προφίλ” τους
Αλλάζει ο παραδοσιακός τρόπος εξάτσης των μαθητών στη Α Λυκκείου
Εξαφανίζονται τα μονόωρα μαθήματα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Ο πρόεδρος του ΙΕΠ ανακοίνωσε ότι από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης θα εξαφανιστούν τα μονόωρα μαθήματα
Εισαγωγικά, ο κ. Κουζέλης επισήμανε την ενίσχυση του επιστημονικού και ερευνητικού χαρακτήρα του Ινστιτούτου, ο οποίος αποτυπώνεται και στο νέο οργανόγραμμα με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίες, ανά διδακτικό αντικείμενο. Επίσης, τόνισε τη συμβολή του ΙΕΠ στις αλλαγές τόσο στην Α’θμια, όσο και στη Β’θμια Εκπαίδευση. Κυρίως όσον αφορά στη Β’θμια (τετράμηνα, εξετάσεις) επισημάνθηκε ότι αυτές αποτιμώνται θετικά, γιατί «δίνεται ουσιαστικός χρόνος στην εκπαιδευτική διαδικασία».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΙΕΠ αναφέρθηκε στα εξής θέματα:
Θεματική Εβδομάδα
Η Θεματική Εβδομάδα, η οποία εγκαινίασε έναν νέο κύκλο στην εκπαιδευτική- παιδαγωγική παρέμβαση, εφαρμόστηκε σε μεγάλο ποσοστό και με επιτυχία και η αποτίμηση από τα μέχρι τώρα στοιχεία, κρίνεται ως θετική. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το ΙΕΠ, το οποίο υποστήριζε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Θεματικής Εβδομάδας. Τέλος σχεδιάζεται η διεύρυνση των θεματικών ενοτήτων, πέραν των τριών που υλοποιήθηκαν φέτος (αναλυτικές πληροφορίες στο σχετικό συνημμένο έγγραφο).
Νέο Λύκειο
Κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε ότι η όποια αλλαγή δεν  θα ισχύσει από την σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αλλαγές θα είναι σταδιακές ανά έτος (2018-2019 - Α’ και Β’ Λυκείου, 2019-2020- Γ’ Λυκείου), έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και να σχεδιαστούν λεπτομερώς, αλλά και να αφομοιωθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η πρόταση για τη νέα δομή του Λυκείου έχει συζητηθεί επί μακρόν. Παρά τις όποιες αντιρρήσεις και τοποθετήσεις, διαπιστώνεται πλήρης συναίνεση σχετικά με τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Λυκείου και επισημαίνεται η ανάγκη αλλαγής του. Ο βασικός άξονας της πρότασης του ΙΕΠ, είναι να δοθεί η δυνατότητα στον μαθητή να διαμορφώσει το δικό του προφίλ και –κυρίως- να ελαφρυνθεί ο μαθητής από τον φόρτο των συνεχών εξετάσεων, των οποίων σημαντικό μέρος θα αντικατασταθεί από τη συγγραφή εργασιών.
Στόχοι των αλλαγών είναι:
-να δοθεί έμφαση στην ενδοσχολική διαδικασία
-να έχει ολοκληρωθεί η σφαιρική εκπαίδευση των μαθητών μέχρι την Β’ Λυκείου, έτσι ώστε στη Γ’ Λυκείου να τους δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της επιλογής τους
-να δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή μέσω των δημιουργικών δραστηριοτήτων να ασχολείται με ζητήματα που να του κινούν το ενδιαφέρον και να ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας στην τάξη.
Για συγκεκριμένα ζητήματα (τρόπος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, ποσοστά προσμέτρησης του βαθμού των τετραμήνων κλπ) θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από το ΥΠΠΕΘ, μετά από συζήτηση όλων των λεπτομερειών και των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί.
Προγράμματα Σπουδών
Τα Προγράμματα  Σπουδών (ΠΣ)  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης με βάση συγκεκριμένους άξονες και προτεραιότητες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων γλωσσών και των θρησκευτικών,  ενώ έχει ξεκινήσει και το ΠΣ της Ιστορίας.
Η διαδικασία για την εκπόνηση των καινούργιων Προγραμμάτων Σπουδών, η οποία ακολουθήθηκε ήδη για την Ιστορία και  κρίνεται ως αποδοτική είναι η ακόλουθη: Ανάθεση σε ομάδα Πανεπιστημιακών > πρώτο πόρισμα > προώθηση σε μεγαλύτερη ομάδα εργασίας > πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω μητρώου σε εκπαιδευτικούς α’θμιας και β’θμιας εκπαίδευσης.
Με την ολοκλήρωση των Π.Σ. αρχίζει και η διαδικασία εκπόνησης των διδακτικών εγχειριδίων και του εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού, με τη δημιουργία του Φακέλου Μαθήματος.
Ειδικότερα για το μάθημα της Ιστορίας, θα υπάρχουν δείγματα του Φακέλου Μαθήματος για κάθε τάξη και τα πλήρη προγράμματα (εκτός Β’ και Γ’ Λυκείου, για τις οποίες θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος), μέχρι το τέλος του 2017.
Η αναμόρφωση  των Προγραμμάτων Σπουδών χαρακτηρίζεται από δύο αλληλένδετους στόχους:
•    1ος στόχος: Να ολοκληρώσει και να εξασφαλίσει θεσμικά τον εξορθολογισμό των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των προγραμμάτων και των υλικών τους.
•    2ος στόχος: Να προωθήσει αναγκαίες και ώριμες αλλαγές αυτών των διαδικασιών και προγραμμάτων, ενισχύοντας πρωτοβουλίες και εισάγοντας νέες και πιο αποτελεσματικές διδακτικές μεθόδους.
Ο πρώτος στόχος αντιστοιχεί σε μια εμβάθυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας  «αναμόρφωσης και εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης» η οποία  υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2016-17  και η αποτίμησή της ολοκληρώθηκε από τα σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) στις 30/6/2017,  ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιουλίου από τους Σχολικούς Συμβούλους.
Για την επίτευξη του πρώτου στόχου εκτός του «εξορθολογισμού» θα ληφθεί υπόψη και το σύνολο του διαθέσιμου υλικού δηλ. τα  υφιστάμενα προγράμματα  σπουδών και όσα είχαν παραχθεί από προηγούμενες δράσεις».
Ο δεύτερος στόχος συνοψίζει στρατηγικές εκπαιδευτικές επιδιώξεις, στο επίκεντρο των οποίων είναι η εξασφάλιση:
(α) μιας διδακτικής διαδικασίας  που θέτει και αποζητά να λύσει προβλήματα, στηρίζεται στην έρευνα αντί για την υπαγόρευση της «αλήθειας», επιζητά πρωτίστως την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών, γνωρίζει από ποιες προϊδεάσεις και προ-καταλήψεις εκκινούν οι μαθητές και οι μαθήτριες  στις διαφορετικές ηλικίες και διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και ποια γνωστικά εμπόδια θέτουν αυτές, ξεκινά από τον πραγματικό κόσμο και καταλήγει στις (πρακτικές) συνέπειες των όσων πραγματεύεται θεωρητικά και υπό συνθήκες σχολικής τάξης,
(β) μιας εκπαιδευτικής συνεργασίας μαθητών, μαθητριών και εκπαιδευτικών που διευρύνει την ισότητα ευκαιριών, καλλιεργεί δημοκρατικές αξιώσεις και στάσεις, αδρανοποιεί τις υφιστάμενες κοινωνικές διακρίσεις βάσει κοινωνικής τάξης, φυλής, φύλου και πολιτισμικών οριζόντων, τείνει με κάθε τρόπο στην άρση της απαξίωσης της τεχνικής γνώσης,   καλλιεργεί συστηματικά μορφές γνώσης και ικανότητες συνδεδεμένες με την τέχνη, την εικόνα, τον ψηφιακό κόσμο, εντάσσει όλες και όλους στην κοινότητα εκπαίδευσης και μάθησης, διαφοροποιώντας τους τρόπους της ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, αποσκοπεί στη μόρφωση πολιτών με αυτόνομη, ισχυρή και πολυδιάστατα καλλιεργημένη κρίση.
Με άξονα τη συγκεκριμένη αντίληψη οι Φάκελοι Μαθήματος, πέραν του σχολικού εγχειριδίου, αποτελούν πρωτίστως παιδαγωγική επιλογή.
Επιμόρφωση και Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Το ΙΕΠ έχει εκπονήσει σχέδιο επιμόρφωσης και όσον αφορά στα νέα Προγράμματα Σπουδών, όσο και στους τρόπους προσέγγισης και ένταξης παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά και εθνοτικά περιβάλλοντα μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Επίσης, συμμετέχει στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ σε συνεργασία με τον «Διόφαντο», ενώ επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Το ΙΕΠ έχει άλλωστε καταθέσει στο Υπουργείο πρόταση, που επεξεργάστηκε μεικτή επιτροπή, για την απόκτηση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπάιδευσης.

https://www.esos.gr/arthra/51647/neo-systima-prosvasis-sta-aei-me-panelladikes-sti-g-lykeioy-se-tessera-mathimata-i

Ενσωματωμένες στο Λύκειο θα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες θα διαγωνίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ' Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2019 -20

Νέο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ο γενικός γραμματέας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γ. Κουζέλης, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η τελική μορφή. Στο τελικό στάδιο, το νέο σύστημα αναμένεται να βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του, στους βαθμούs του απολυτηρίου και λιγότερο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τα βασικά σημεία του νέου συστήματος αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων στα Πανεπιστήμια, στις αλλαγές στις τρεις τάξεις του Λυκείου, στο χρονοδιάγραμμα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και τα νέα σχολικά βιβλία.

Ενσωματωμένες στο Λύκειο θα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, στις οποίες θα διαγωνίζονται υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ' Λυκείου από την χρονιά 2019 -20.

Στόχος των αλλαγών που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας, είναι το Νέο Λύκειο να οδηγεί σταδιακά σε ένα αξιόπιστο απολυτήριο. Οπως είπε στο protothema.gr ο κ. Κουζέλης, πρόκειται για ένα σύστημα ενδοσχολικών και εξωσχολικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με αυτές, οι μαθητές της Γ λυκείου, θα αξιολογούνται:
- Προφορικά από τους καθηγητές τους στο πρώτο τετράμηνο της διδασκαλίας, (με διαγωνίσματα και εργασίες) σε όλα τα μαθήματα της τάξης.
- Γραπτά, με πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις, στο δεύτερο τετράμηνο της διδασκαλίας, σε 4 μαθήματα. Το ένα από τα 4, το μάθημα της Γλώσσας, θα είναι υποχρεωτικό για όλους. Τα άλλα 3 θα τα επιλέγουν οι μαθητές.
- Για την πρόσβαση στα ΑΕΙ: Θα προσμετράται, με υψηλό συντελεστή, (δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη), ο βαθμός από τις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετάσεις στα 4 μαθήματα της Γ λυκείου και με μικρότερο συντελεστή ο βαθμός των ενδοσχολικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ λυκείου.
- Για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου: Ο σχεδιασμός είναι, να υπολογίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό ο βαθμός των ενδοσχολικά εξεταζόμενων μαθημάτων και σε μικρότερο ποσοστό, ο βαθμός των 4 πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων.
- Δεν θα υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που θα δέχονται φοιτητές χωρίς εξετάσεις.
- Η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος θα είναι η χρονιά 2019 -20.
- Στην Α' Λυκείου, από τον Σεπτέμβριο, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά θα υπάρξει εξεταστική ελάφρυνση
- Μικρές μεταβολές θα έχει η ύλη της Α΄λυκείου την χρονιά 2018 -19,  ενώ την ίδια χρονιά (2018-19) θα αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β λυκείου.
- Στην Β' Λυκείου θα μαθήματα θα είναι τετράωρα.
- Στην Γ' Λυκείου τα μαθήματα θα είναι 6ωρα.
- Στο Νέο Λύκειο δεν θα υπάρχουν καθόλου μαθήματα μιας διδακτικής ώρας.
- Στα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται τα Θρησκευτικά, η Φυσική Αγωγή και οι Δημιουργικές Δραστηριότητες

Από το 2018 τα νέα βιβλία των θρησκευτικών

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΙΕΠ, αυτήν τη στιγμή προχωράει η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της Ιστορίας, με την υπεύθυνη επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς, να έχει προχωρήσει το αρχικό πόρισμά της σε μία διευρυμένη επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και συνεργάτες από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. «Πρόκειται για πρόταση αδρών γραμμών», σχολίασε ο κ. Κουζέλης.
Παράλληλα, με νέα προγράμματα σπουδών πραγματοποιούνται, ήδη, οι ξένες γλώσσες (ώστε να συμβαδίζουν με τη δυνατότητα χορήγησης πιστοποίησης) και τα Θρησκευτικά. Ο πρόεδρος του ΙΕΠ σημείωσε ότι αυτά τα προγράμματα «ήταν ήδη στο συρτάρι» έτοιμα και γι' αυτό έχουν προχωρήσει. Συγκεκριμένα για τα Θρησκευτικά, ο κ. Κουζέλης ξεκαθάρισε ότι το 2017-18, το μάθημα θα γίνει με φακέλους μαθητή, ενώ από την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-19, θα είναι έτοιμα τα νέα βιβλία.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών, που θα ασχοληθούν με τη διαμόρφωση προτάσεων για αλλαγές στα προγράμματα σπουδών για τα μαθήματα φυσικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς επίσης και για το μάθημα της Γλώσσας.
http://www.protothema.gr/greece/article/694881/nees-panelladikes-me-auximeno-varos-i-vathmologia-tou-lukeiou/

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

45 σχόλια:

 1. παν να καταστρεψουν την ελλαδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του και όλοι μαζί ας είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι (μικροί και μεγάλοι) όταν θα κληθούμε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις ξεκινώντας από την ψήφο μας (εμείς οι "μεγάλοι")...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ara to kainouegiio sustuma dn 8a piasei ta paidia pou einai tr g' gumnasiou?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εγω που τελειωσα πρωτη λυκειου θα με πιασει το συστημα; και αν οχι, ποιους θα πιασει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. θα αφορα αυτούς που θα πάνε τωρα Α λυκειου (εκτός απροόπτου)

   Διαγραφή
 5. Στη ψυχολογία θα έχουμε πρόσβαση μονο απο το πρώτο; Και αν ναι με λατινικά και όχι κοινωνιολογία; Με ποιά λογική;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικα δεν εχει λογικη απλα παραμειναμε στο παλιο καθεστος αναφορικα με την Σχολή Ψυχολογίας

   Διαγραφή
 6. Μπορεί ένας μαθητής της φετινής Β Λυκείου, που είναι στη θεωρητική κατεύθυνση, του χρόνου να πάει στην κατεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, η θα έχει πρόβλημα με τα μαθηματικά (δηλαδή θα έπρεπε φέτος να παρακολουθούσε τη θετική κατεύθυνση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φυσικά και μπορεί αλλά θα πρέπει το καλοκαίρι να κάνει ειδική προετοιμασία ώστε να καλυψει το χαμενο εδαφος.

   Διαγραφή
  2. Συγγνώμη αλλά επειδή δεν κατάλαβα, εννοείται οτι δε θα γίνουν διπλές πανελλήνιες προφανώς;

   Διαγραφή
  3. Θα γινουν διπλες εξετάσεις οπως και το 2000

   Διαγραφή
 7. Ισχύει, άρα , για τα παιδιά που ειναι τωρα στην πρώτη λυκειου;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΛΕΓΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΜΟΛΙΣ ΕΡΘΕΤΕ ΣΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ............Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Σ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ!!!!!!!!! ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΑ ΟΜΩΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ............... ΑΗΔΙΑ...............ΕΙΣΤΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ. ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.....

   Διαγραφή
 9. Οι πανελλαδικές της μεταβατικής αυτής λογικής αφορούν κατά το 2015-2016 θα αφορούν μόνο τους μαθητές της τρίτης λυκείου εκείνης της χρονιάς ; Θέλω να πω δεν υπάρχει ενδεχόμενο ''διπλών'' πανελληνίων ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. οι μαθητές που θα επιλέξουν σπουδες οικονομίας και πληροφορικής σε ποια μαθηματικά θα εξεταστουν?γενικής παιδείας ή κατεύθυνσης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Είμαι φοιτήτρια του ΕΚΠΑ (από θεωρητική) και του χρόνου ήθελα να δώσω πανελλήνιες για την σχολή Αξ. ΕΛ.ΑΣ. Απ’ ότι έχω καταλάβει θα πρέπει να εξεταστώ στα Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π, Ν. Γλώσσα και ΑΟΘ ή ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί η κατανομή των σχολών ανά πεδίο; Είναι δυνατόν μια τέτοια σχολή να θέλει Μαθηματικά και Α.Ε.Π.Π. και να αποκλείονται οι μαθητές του 1ου πεδίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας περιμενουμε λιγο να βγουν οι σχολες ανα μαθημα

   Διαγραφή
 12. Ενας μαθητής που επιλέγει την κατευθυνση οικονομιας και πληροφορικης, εχει τη δυνατότητα να περασει στη σχολη μηχανικό η/υ και πληροφορικης; Ή περιορίζεται μονο στις σχολες πληροφορικης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Εγω τελειωσα το 2014 αλλα θελω να δωσω το 2016 δλδ του χρεονου παννεληνιες. Με ''ποιανει'' εμενα το νεο αυτο συστημα η θα δωσω κανονικα με το παλιο?? 6 μαθηματα κανονικα???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Καλησπέρα σας! Είμαι τελειόφοιτη παλαιότερου έτους, δηλαδή έδωσα πανελλήνιες διαβάζοντας 6 μαθήματα. Ενδιαφέρομαι να δώσω δεύτερη φορά πανελλήνιες. Θα δώσω κανονικά με βάση το νέο σύστημα; Θα πρέπει να κάνω κάποια ιδιαίτερη δήλωση μαθημάτων. Ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν εχει ανακοινωσει κατι σχετικα το Υπουργειο αλλα αυτο ειναι το λογικο

   Διαγραφή
  2. Καλημέρα!

   Έχω επιλέξει θετική κατεύθυνση με σκοπό την εισαγωγή μου στις σχολές επιστημών υγείας.Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικών) ?Και αν ναι, ποιες σχολές "ανοίγει" ?

   Ευχαριστώ :)

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα!

   Έχω επιλέξει θετική κατεύθυνση με σκοπό την εισαγωγή μου στις σχολές επιστημών υγείας.Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ξένης γλώσσας (π.χ. γαλλικών) ?Και αν ναι, ποιες σχολές "ανοίγει" ?

   Ευχαριστώ :)

   Διαγραφή
 16. Καλημέρα!

  Έχω επιλέξει θετική κατεύθυνση με σκοπό την εισαγωγή μου στις σχολές επιστημών υγείας.Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ξένης γλώσσας (ενδιαφέρομαι για γαλλικά) ? Αν ναι, ποιες σχολές "ανοίγει" εφόσον είμαι θετική κατεύθυνση;

  Ευχαριστώ :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. kalispera.enas mathitis apo anthropistikes epistimes exei prosvasi se smy k nautiko i katholou?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ποιά η τροπολογία για απόφοιτους προηγούμενων ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ξανά; Ισχύει το παλαιό πρόγραμμα σπουδων και σαφώς η προηγούμενη ύλη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Καλημέρα, εγώ που έδωσα εξετάσεις πριν λίγα χρόνια με τα 6 μαθήματα, θα δώσω με το παλιό ή με το καινούργιο σύστημα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεδομενο είναι,πως θα δωσεις με το καινουργιο διοτι....η "επιλογή,εαν θελει ο καθενας να δωσει με το παλιο η το καινουργιο,ισχυει μονον,για 1-2 χρονια απ' οσο ξερω,δηλαδη εάν εδωσες πριν 3-4 χρονια,αναγκαστικα θα δωσεις με το καινουργιο....ενώ επιπρόσθετα,δικαιωμα επιλογης όπως ανεφερα προηγουμένως,εχουν μονο οι υποψήφιοι του 15' μεταξυ και εμου.....αλλα εάν καποιος εδινε στον θετικο"τομεα" το 15,τον συμβουλευω να δωσει με το καινουργιο.....λογω μειωμένων μαθηματων και την αφαιρεση των μαθηματικών....

   Διαγραφή
  2. Και επιπλέον δεν σε επωφελει καθολου,διοτι με τα παλια συστηματα "κατεχεις",μονο το 10%,θα πρεπει δηλαδή εάν στοχεύεις ψηλα,απλως να γραψεις σχεδόν "ΑΡΙΣΤΑ",για την αναλογη θεση που διεκδικείς,διοτι οι υπολοιποι μπαινουν με το 90%.....

   Διαγραφή
 20. Οι μαθητές που δίνουν με το καινουργιο συστημα δινουν νωριτερα (πχ Ιανουαριο ) απο αυτους που δινουν με το παλιο (πχ Μαιο) ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Εάν ενας μαθητης ,υποψηφιος στις πανελλήνιες του 2015 , δωσει με το παλίο συστημα αυτος θα δωσει νωριτερα (πχ Ιανουαριο) απο καποιον αλλο που θα δωσει με το νεο (πχ Μαιο) ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΒΑΘΜΟΥΣ:
  ΧΗΜΕΙΑ 20
  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 20
  ΦΥΣΙΚΗ 18
  ΕΚΘΕΣΗ 17
  πόσο θα βγει ο μέσος όρος με τους συντελεστές βαρύτητας ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Εγώ πέρασα το 2012-2013 από Εσπερινό Γενικό και δεν ήθελα να εξεταστώ στα Αρχαία Ελληνικά και στα Λατινικά που ποτέ μου δεν διδάχθηκα και είχα επιλέξει Τεχνολογική Κατεύθυνση προκειμένου να εξεταστώ στο Προγραμματισμό που μου ήταν ευχάριστο μάθημα και να πάρω επιλογής το Μάθημα Ιστορία Γενικής για να έχω πρόσβαση στις σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Δύο χρόνια μετά αν καταλαβαίνω σωστά, με το νέο σύστημα δεν μπορείς να κάνεις αυτή την μετάβαση. Το 1ο Ε.Π. κλειδώνει μόνο για την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αυτό είναι μεγάλο λάθος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. δηλαδή εγώ που έδωσα το 2015 θα ξαναδώσω με το παλιό ή θα δώσω με το καινούριο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Τα παιδιά που θέλουν να ξαναδώσουν σε ποια ύλη θα εξεταστούν, την περσινή ή την καινούρια; Γιατί στη βιολογία γενικής παιδείας π.χ. η ύλη έχει αυξηθεί αρκετά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Τα παιδιά που θέλουν να ξαναδώσουν θα εξεταστούν στην περσινή ύλη ή στη φετινή; Γιατί π.χ. στη βιολογία γενικής παιδείας η ύλη έχει αυξηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. αυτη ομως η διαδικασια της επιλογης ισχυει μονο για τα παιδια που εδωσαν πανελληνιες την περιοδο του 2014-15? γιατι στην δικη μου περιπτωση δεν ειμαι σιγουρη αν ισχυει, καθως εδωσα την περιοδο 2013-14 και εδωσα ξανα του 2014-15. και προσφατα που πηγα στο ΚΕΣΥΠ εμαθα πως δεν ειναι ακομα σιγουρο αν τελικα θα εχουμε αυτο το δικαιωμα της επιλογης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. syggnwmh,den mporw na bgalw akrh.8elw na dwsw fetos panneladikes, ystera apo 5 xronia,hmoun 8etikh katey8ynsh kai 8elw na perasw psyxoligia.poia ma8hmata dinw?

  ΑπάντησηΔιαγραφή